Студентська рада

Студентське самоврядування

 Студентське самоврядування –  це гарантоване державою право студентів вирішувати питання внутрішнього управління, представляти свої інтереси, сприяти гармонійному розвитку особистості, розвивати свої комунікаційні, організаторські,  креативні навички.

   Члени студентського самоврядування залучаються до роботи педагогічної ради коледжу, стипендіальної та приймальної комісій, беруть участь у роботі комісії з питань правопорушень.

      Студентське самоврядування діє на рівні навчальної групи, відділення, гуртожитку.

      Інтереси всіх студентів коледжу представляє студентська рада коледжу. 

    Студентська рада – це організаційний та координаційний центр освітнього, громадського та  культурного життя студентів.

З початком навчального року активізувалась діяльність студентського самоврядування. Було проведено Старостат коледжу. Визначили засади, обов`язки, основні напрямки  роботи. Старости перших курсів отримали дружню підтримку та поради від вже досвідчених старшокурсників, надихнулися новими ідеями для покращення життя студентської спільноти коледжу.