Предметна циклова (методична) комісія профільної загальноосвітньої підготовки

Той, хто навчає, повинен завжди продовжувати вчитися сам!

Річард Генрі Данн

 

Викладацький склад предметної циклової (методичної) комісії

профільної загальноосвітньої підготовки

Якименко Людмила Дмитрівна голова циклової (методичної)  комісії профільної загальноосвітньої підготовки, викладач математики, інформатики та основ медичної інформатики, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії;

Шульженко Наталія Володимирівнавикладач фізики та астрономії, основ біофізики, основ охорони праці та БЖД, викладач-методист, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії;

Оніщенко Наталія Віталіївнавикладач біології та екології, хімії, медичної біології та медичної хімії, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії;

Ткаченко Оксана Миколаївнавикладач фізичної культури та фізичного виховання, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії;

Луньов Іван Павловичвикладач фізичної культури та фізичного виховання, спеціаліст І кваліфікаційної категорії.

            Викладачі циклової комісії здійснюють підготовку студентів на здобуття повної загальної середньої освіти за програмами базової середньої освіти. Методична комісія об’єднує викладачів математики, інформатики, основ медичної інформатики, біології та екології, хімії, медичної біології та медичної хімії, фізики та астрономії, основ біофізики, основ охорони праці та БЖД, фізичної культури та фізичного виховання.

            Головною особливістю циклової комісії є її багатопрофільність. Викладачі працюють зі студентами всіх спеціальностей, допомагають здобути навички та уміння, що їм знадобляться у професійній роботі та повсякденному житті.

Викладання дисциплін загальноосвітнього циклу забезпечують кваліфіковані викладачі, які мають професійні та методичні досягнення. Викладачі значну увагу приділяють самовдосконаленню, опануванню сучасних технологій освіти, формуванню нових компетенцій педагогічної майстерності, систематично працюють з фаховою та педагогічною літературою, обмінюються досвідом під час засідань циклової комісії.

Циклова комісія працює над проблемою «Застосування нових методів активізації освітнього процесу в коледжі шляхом використання технологій змішаного навчання». На своїх заняттях викладачі дають студентам не тільки знання, а й реалізують виховну та розвиваючу мету. Основним завданням циклової комісії є формування творчих здібностей майбутніх молодших спеціалістів, використання сучасних методів проведення занять та підвищення рівня знань студентів. Викладачі постійно працюють над створенням навчально-методичних посібників, методичних розробок занять. Робота спрямована на пошук та оволодіння новими педагогічними технологіями, інтерактивними формами і методами, які безпосередньо впливають на науково-методичне забезпечення освітнього процесу відповідно до вимог освітньо-професійних програм зі спеціальностей, які здобуваються у коледжі.

Викладачі циклової комісії поєднують навчальний процес із виховною роботою, що спрямована на формування компонентів національного світогляду, як мова, культура, мистецтво, звичаї, традиції. Викладачі беруть участь в організації виховної роботи в коледжі як керівники студентських груп, виховуючи патріотизм, гуманізм, працелюбність, добро, порядність та інші загальнолюдські цінності і норми поведінки. Найчастіше виступають в ролі організатора всіх видів діяльності студента, як компетентні консультанти і помічники.