Практична підготовка

Графіки виробничої та переддипломної практики

Обов'язки методичного керівника практики

  1. Здійснювати зв’язок з керівниками практик від ЛПЗ
  2. Скласти графік проходження практики згідно з програмою.
  3. Брати участь у розподілі студентів на робочі місця.
  4. Здійснювати контроль за веденням щоденників, ходом виконання програм практик.
  5. Надавати методичну допомогу в техніці виконання маніпуляцій і елементах догляду за пацієнтами, вагітними, новонародженими та питаннях надання невідкладної допомоги.
  6. Своєчасно вести облік контролю за ходом практики.
  7. Своєчасно інформувати навчальну частину коледжу про хід практики на базах ЛПЗ.
  8. Збирати відгуки про випускників коледжу, які працюють в лікувальних установах.
  9. Брати активну участь у підготовці і проведенні диференційованого заліку з практики.