Історія

Історія коледжу

Історія нашого коледжу має глибоке коріння, яке сягає в сиву давнину – XIX століття. У березні 1896 року в Костянтинограді відкрилась земська фельдшерська школа на 10 учнів.

На початку XX століття в місті збудовано земську лікарню, в якій працювало три лікарі – головним з них був лікар-хірург Шиндлер Роберт Федорович. Молодий, талановитий лікар, хірург, вчений, німець за походженням, все своє життя присвятив розвитку медицини в Костянтиноградському повіті. За свої кошти він будує і відкриває в 1914 році новий корпус лікарні, який функціонує і до цього часу.

У хірургічне відділення Р.Ф.Шиндлер привіз з Німеччини найновіше обладнання, в тому числі рентгенапарат, що на той час було сенсацією. Таким чином, Шиндлер здійснив свою мрію.

Поряд із практичною діяльністю він займався і викладацькою у фельдшерській Костянтиноградській школі.

У 1921 році 19 лютого Шиндлера не стало. Помер він від сипного тифу, заразившись від хворого, але справа його не вмерла. Продовжувачами були: Крижановський Сергій Ілларіонович, Плющевський Віктор Ігнатович.

Офіційна дата становлення нашого коледжу 1932 рік. У “Довіднику з основних статистично-економічних показників господарств районів у Харківській області УРСР”  вказано, що “…в місті Краснограді є медичний технікум Наркомздраву, в якому на    1 жовтня 1932 року навчається 47 студентів”.

Першим  директором був Усенко Григорій Васильович, який пізніше отримав звання “Заслужений лікар України”.

У 1935 році в нашому місті відкривається школа медичних сестер. До початку Великої Вітчизняної війни вона випустила понад 1000 середніх медпрацівників.

1 вересня 1939 року починається Друга світова війна. У зв’язку з цим у Краснограді було розгорнуто шпиталь № 1761, начальником якого став лікар Усенко Г.В. Із перших днів у цьому шпиталі працювали випускники Красноградського медучилища: К.Д.Карабін; Н.П.Маслак; К.Ф.Гусар; М.М.Андрєєва, яка була старшою медсестрою евакошпиталю. Багатьма бойовими нагородами відзначено її шлях, а також вона одержала звання “Відмінник охорони здоров’я” в мирний час.

Грізний 1941 рік болем відгукнувся в душах і серцях медичних працівників Красноградщини. Серед тих, хто пішов захищати Батьківщину були і учні нашого училища: А.М.Буланна, Г.М.Сябро, Н.О. Тюпа, Г.П.Перцева, В.Ф.Федченко, Г.А.Захожай, В.М. Корбань та багато інших.

1945 рік. Розпочалася відбудова народного господарства, а також і    відновлення медичних закладів.

Наша історія  продовжується в 1955 році, коли відповідно до рішення Міністерства охорони здоров’я УРСР від 15 серпня 1955 року Харківське медичне училище № 3 переведено в місто Красноград і стало називатися “Красноградське медичне училище”, директором якого став Бернард Григорій Романович. Він багато зробив для того, щоб у тяжкі післявоєнні роки забезпечити відповідну роботу медичного навчального закладу.

Далі естафету директорів прийняв Білий Микола Олексійович. У 50-ті роки XX століття училище готувало фельдшерів, медичних сестер та акушерок.

Із 1965 року директором стає Краєвий Моїсей Пилипович, який очолював роботу протягом 10 років. За цей час покращалась база навчального закладу. Своїми силами було збудовано лабораторний корпус, який у 1973 році був введений в експлуатацію.

Протягом свого існування Красноградське медичне училище підтримувало тісний зв’язок із Центральною районною лікарнею, яка і до сьогоднішнього дня є практичною базою для наших студентів.

Одним із провідних лікарів ЦРЛ був Мізгер А.А., який спочатку очолював хірургічне відділення, а пізніше і Красноградську ЦРЛ. За його ініціативою в хірургічному відділенні систематично впроваджувалось нове лікувально-діагностичне обладнання і нові методики обстеження, а свій професійний досвід він передавав молодому поколінню – учням медучилища.

Крім того, Артур Антонович Мізгер був незмінним головою Державної екзаменаційної комісії, тому надавав можливість випускникам- спеціалістам працювати в Красноградській ЦРЛ.

Із 1975 по 1978 роки директором навчального закладу був Пироговський Леонід Михайлович.

Навчальний процес нерозривно був пов’язаний з діяльністю кращих вчителів–наставників: Тимченко Г.Т, Влащик П.Т., Попової В.П., Корнієнко М.І., Пономарьова С.П., Ситник Т.С., Маяцької М.П., Власенко В.А. та інших.

 
КРАСНОГРАДСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ: ДЕНЬ СЬОГОДНІШНІЙ
Згідно з наказом М 37 від 27 квітня 2006 року Харківської обласної державної адміністрації Управління охорони здоров'я Красноградському медичному училищу був наданий статус: КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я "КРАСНОГРАДСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ"

Із 1978 року і до цього часу Красноградський медичний коледж очолює Олександра Дмитрівна   Мужевська, яка з відзнакою закінчила наше училище по спеціальності медична сестра, після його закінчення вступила до Харківського медичного інституту, а коли отримала диплом лікаря, повернулася  в рідне медучилище і стала працювати спочатку викладачем, завідувачем практикою, а потім директором.

За останнє десятиріччя навчальний заклад значно виріс і зміцнив свою матеріальну базу. Наші     студенти навчаються у сучасних оснащених кабінетах, лабораторіях, комп’ютерних класах, користуються послугами бібліо­теки та інтернету, практичні заняття проводяться у навчальних кабінетах з доклінічної практики та навчальних кімнатах на базі Красноградської ЦРЛ.

За роки свого існування зі стін медичного  коледжу вийшло близько 7 тисяч спеціалістів. Тісний зв’язок   із випускниками і лікувальними   закладами   підтверджує, що колектив педагогічних працівників готує високоваліфіковані кадри фельдшерів і медичних сестер. Колишні наші випускники продовжували навчан­ня в медичних університетах, а потім поверталися працювати до нашого навчального закладу та Красноградської ЦРЛ.

НАВЧАЛЬНО-МАТЕРІАЛЬНА БАЗА КОЛЕДЖУ

Сьогодні більше 320 юнаків і дівчат здобувають освіту зі спеціальностей “Лікувальна справа” та “Сестринська справа”. До їх послуг навчальні корпуси, у яких функціонує 17 аудиторій, тренажерні кабінети, 4 лабораторії, 2 комп’ютерні класи, оснащені найновішою відео- та аудиотехнікою, бібліотека, читальна зала, студентський гуртожиток.

Ідучи в ногу з часом, долаючи труднощі сьогодення, адміністрація медичного коледжу знаходить можливості для покращення та оновлення матеріально-технічної бази навчального закладу.

Згідно з сучасними вимогами навчальний процес-лекції, практичні заняття, позааудиторні виховні заходи проводить колектив досвідчених висококваліфікованих спеціалістів лікарняного та педагогічного профілю.

До послуг студентів традиційні та новаторські форми навчання: заняття-конференції, заняття-дискусії,    тради­ційні   лекції,   практичні суди, заняття-аукціони, круглі столи тощо.

Доклінічна практика є своєрідним етапом підго­товки студентів до успішної роботи із хво­рими, яка в обсязі прак­тичних занять займає домінуюче місце.

Всі кабінети і лабораторії обладнано необхідним інструментарієм, предметами догляду за хворими, фармакологічними препаратами.

Велику роль у житті коледжу відіграє бібліотека, яка налічує 33 тисячі примірників навчальної, медичної, довідкової та художньої літератури, якою всі студенти і забезпечуються повністю. У читальній залі бібліотеки проводяться цікаві зустрічі, виставки, конкурси.

Центром наукової роботи студентів Красноградського медичного ко­леджу є музей “Українська світ­лиця”. Тут представлено зразки національної вишивки, безліч рушників, серветок, національні жіночі та чоловічі сорочки наших пращурів.Зручно для студентів за місцем розташування знаходиться гуртожиток. У кімнатах на 2-3 чоловіка створені всі зручні побутові умови для проживання та підготовки до занять.

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАКТИЧНОГО НАВЧАННЯ

Під час вивчення клінічних дисциплін студенти Красноградського медичного коледжу проходять навчально-виробничу, а по закінчен­ню – переддипломну практику. Перед проходженням практики в   навчальному закладі студенти    відпрацьовують професійні вміння в кабінетах доклінічної практики. Так реалізується принцип моделювання виробничих ситуацій, що дає можливість випуск­никам швидше   адаптуватися на конкретному робочому місці.

Велика увага при­ діляється вивчен­ню догляду за хворими та основ медсестринства як основних базис­ них клінічних дисциплін.

З метою формування почуття гордості за майбутню професію, підвищення фахової майстерності традиційно щорічно проводяться серед студентів всіх спеціальностей конкурси «Фельдшер – золоті руки» (серед груп студентів відділення «Лікувальна справа») і «Більше знати – краще вміти» (серед груп студентів відділення «Сестринська справа»). Цей захід закріплює практичні знання, виховує у студентів сміливість, винахідливість, силу волі. У конкурсах беруть участь кращі студенти.

НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ - ПРОЦЕС ТВОРЧИЙ

Студентське життя – це не тільки лекції, семінари та практичні заняття, а ще й вечори відпочинку, цікаві зустрічі, конкурси, екскурсії.

Вже традицією прове­ дення урочистого святкування Дня знань, Білого халата – посвячення вступників нового набору в студентську сім’ю, Дня студента, Шевченківських свят, гуморин, урочистих випусків спеціалістів, конкурсів професійної майстерності студентів “Кращий за фахом”, “Фельдшер – золоті руки” та інших. Залюбки студенти беруть активну участь у підготовці номерів художньої самодіяльності та в роботі клубу КВК, команда якого є переможницею Медичної  Ліги КВК Харківщини.

Виховна робота колективу спрямована на формування всебічно розвиненої особистості медичного працівника на відродження національних, духовних,  історичних традицій українського народу. Майбутні медики у стінах Красноградського медичного коледжу зростають не лише професійно, але й стають   високоосвіченими людьми, носіями високої культури.

Допомогти молодій людині знайти своє місце в сьогоденному житті, підготувати ви­сококваліфікованих спеціалістів, сформувати систему цінностей у студентів – основна мета роботи педагогічного колективу Крас­ноградського медичного коледжу.

Кожен викладач коледжу – неординарна особистість зі своїм інтелектуальним потенціалом, організаторськими і педагогічними здібностями. Та всіх їх об’єднує любов до своїх вихованців, високе почуття обов’язку, відданість своїй нелегкій справі, якій служать, повага до колег, з якими працюють.

Педагогічний колектив Красноградського медичного коледжу працює у постійному творчому пошуку, аби перетворити вчорашнього випускника школи на висококласного фахівця, творця своєї справи. Ті, хто побував у наших стінах, – переконалися у цьому.