Положення

Положення КЗОЗ "КМФК"

Статут КЗОЗ “КМФК” ХОР

План роботи КЗОЗ “КМФК” ХОР на 2023-2024 н.р.

Положення про організацію освітнього процесу  та практичну підготовку

Правила призначення академічних (соціальних) стипендій

Положення про академічну мобільність здобувачів освіти

Положення про визнання результатів навчання

Положення про внутрішній моніторинг якості

Положення про організацію та проведення опитування здобувачів освіти

Положення про порядок та умови обрання дисциплін за вибором

Положення про практичне навчання студентів 2020 року

Положення про систему забезпечення якості освіти

Положення про сприяння працевлаштуванню

Порядок вирішення конфліктних ситуацій в

Стратегія розвитку 

Положення  про студентське самоврядування 2021

Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу

Положення про порядок та критерії оцінювання знань здобувачів освіти

Положення про робочу навчальну програму

ПРАВИЛА поведінки здобувачів освіти

Положення про порядок розроблення, затвердження та  перегляду ОПП

Правила внутрішнього трудового розпорядку

Положення про атестацію

Положення про методраду

Положення про порядок визнання результатів навчання отриманих у неформальній або формальній освіті 2023

Положення про  організацію і проведення ЄДКІ

Положення про НДРС

Положення про адміністративну раду

Положення про раду профорієнтації

Положення про організацію і проведення ДККІ

Результати вибору електронних версій оригінал-макетів підручників для 10 класу закладів загальної середньої освіти, поданих на конкурсний відбір