Сестринська справа

Сестринська справа

Заввідділенням “Сестринська справа”

 Позняк Світлана Володимирівна

 

Підготовка фахівців зі спеціальності 223 Медсестринство за ОПП «Сестринська справа» напряму підготовки сестра медична освітньо-кваліфікаційного рівня фаховий молодший бакалавр та організація навчального процесу зі спеціальності відповідає вимогам Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. №1556-VII.

Ліцензія надає право підготовки молодших спеціалістів даної спеціальності у кількості 90 осіб. На даний момент підготовка фахівців здійснюється у повному обсязі.

Навчально-виховний процес на спеціальності «Сестринська справа» здійснюють 20 штатних викладачів, які мають відповідну освіту, певний стан роботи в практичній медицині, великий педагогічний досвід.

Педагогічний колектив відділення веде різнобічну дослідницьку і пошукову роботу, співпрацює з Красноградською районною лікарнею, з клінічними базами інших районних лікарень області.

Сьогодні на відділенні «Сестринська справа» здобувають освіту 154 студента, з них – 105 на бюджетній основі та 49 на контрактній основі.

До їх послуг навчальні корпуси, у яких функціонує 29 аудиторій, тренажерні кабінети, 2 лабораторії, 2 комп’ютерні класи, оснащені найновішою відео- та аудіотехнікою, бібліотека, яка налічує 32650 примірників навчальної, медичної, довідкової та художньої літератури, читальна зала, де проводяться цікаві зустрічі, виставки, конкурси, студентський гуртожиток на 103 місць.

Адміністрація коледжу знаходить можливості для постійного покращення та оновлення матеріально-технічної бази навчального закладу.

До послуг студентів традиційні та новаторські форми навчання: заняття-конференції, заняття-дискусії, традиційні лекції, практичні суди, заняття-аукціони, круглі столи тощо.

Доклінічна практика є своєрідним етапом підготовки студентів до успішної роботи із хворими.

Всі кабінети і лабораторії обладнано необхідним інструментарієм, предметами догляду за хворими, фармакологічними препаратами.

Під час вивчення клінічних дисциплін, студенти проходять навчально-виробничу та переддипломну практику. Перед проходженням практики студенти відпрацьовують професійні вміння в кабінетах до клінічної практики.

З метою формування почуття гордості за майбутню професію, підвищення фахової майстерності традиційно щорічно проводяться серед студентів спеціальності конкурси. Постійно працює загін «Милосердя», який проводить шефство над покинутими дітьми в пологовому та дитячому відділеннях лікарні.

Студентське життя на відділенні це не тільки лекції, семінари та практичні заняття, а ще й вечори відпочинку, цікаві зустрічі, конкурси, екскурсії. Традиційно проводиться урочисте святкування Дня знань, Білого халата – посвячення вступників у студентську сім’ю, Дня студента, Шевченківських свят, гуморин, урочистих випусків спеціалістів, Свято відділення.

Студенти полюбляють брати участь у художній самодіяльності, роботі клубу КВН та студентськоъ творчоъ студії «Лідер».

Успішно діють органи студентського самоврядування: студентський старостат, студрада гуртожитку, НВК, рада з профілактики правопорушень та злочинності.

Вступити на відділення «Сестринська справа» можуть громадяни України, які мають повну загальну середню освіту (11 класів) і базову загальну середню освіту (9 класів) та виявили бажання здобути вищу освіту.

 

Буклет 2021 підготовка до Крок М