Лікувальна справа

Лікувальна справа

 Заввідділенням “Лікувальна справа”

Вовк Олександра Миколаївна

Підготовка фахівців зі спеціальності 223 Медсестринство за ОПП «Лікувальна справа» напряму підготовки фельдшер освітньо-кваліфікаційного рівня фаховий молодший бакалавр та організація навчального процесу зі спеціальності відповідає вимогам Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. №1556-VII.

Ліцензія надає право підготовки молодших спеціалістів даної спеціальності у кількості 60 осіб. На даний момент підготовка фахівців здійснюється у повному обсязі.

Навчально-виховний процес на спеціальності «Лікувальна справа» здійснюють 17 штатних викладачів, які мають відповідну освіту, певний стан роботи в практичній медицині, великий педагогічний досвід.

Педагогічний колектив відділення веде різнобічну дослідницьку і пошукову роботу, співпрацює з Красноградською районною лікарнею, з клінічними базами інших районних лікарень області.

Сьогодні на відділенні «Лікувальна справа» здобувають освіту 179 студента, з них – 109 на бюджетній основі та 70 на контрактній основі.

До їх послуг навчальні корпуси, у яких функціонує 29 аудиторій, тренажерні кабінети, 2 лабораторії, 2 комп’ютерні класи, оснащені найновішою відео- та аудіотехнікою, бібліотека, яка налічує 32650  примірників навчальної, медичної, довідкової та художньої літератури, читальна зала, де проводяться цікаві зустрічі, виставки, конкурси, студентський гуртожиток на 103 місць.

Адміністрація коледжу знаходить можливості для постійного покращення та оновлення матеріально-технічної бази навчального закладу.

До послуг студентів традиційні та новаторські форми навчання: заняття-конференції, заняття-дискусії, традиційні лекції, практичні суди, заняття-аукціони, круглі столи тощо.

Доклінічна практика є своєрідним етапом підготовки студентів до успішної роботи із хворими.

Всі кабінети і лабораторії обладнано необхідним інструментарієм, предметами догляду за хворими, фармакологічними препаратами.

Під час вивчення клінічних дисциплін студенти проходять навчально-виробничу та переддипломну практику. Перед проходженням практики студенти відпрацьовують професійні вміння в кабінетах до клінічної практики.

З метою формування почуття гордості за майбутню професію, підвищення фахової майстерності традиційно щорічно проводяться серед студентів спеціальності конкурс професійної майстерності “Фельдшер золоті руки”. Постійно працює загін «Милосердя», який проводить шефство над покинутими дітьми в пологовому та дитячому відділеннях лікарні.

Студентське життя на відділенні це не тільки лекції, семінари та практичні заняття, а ще й вечори відпочинку, цікаві зустрічі, конкурси, екскурсії. Традиційно проводиться урочисте святкування Дня знань, Білого халата – посвячення вступників у студентську сім’ю, Дня студента, Шевченківських свят, гуморин, урочистих випусків спеціалістів.

Студенти полюбляють брати участь у художній самодіяльності, роботі клубу КВН та естрадної студії «Лідер».

Успішно діють органи студентського самоврядування: студентський старостат, студрада гуртожитку, НВК, рада з профілактики правопорушень та злочинності.

Вступити на відділення «Лікувальна справа» можуть громадяни України, які мають повну загальну середню освіту (11 класів) і базову загальну середню освіту (9 класів) та виявили бажання здобути вищу освіту