Мова навчання

Мова навчання

З 16 січня 2021 року українська мова стала обов’язковою для надання всіх освітніх послуг, набула чинності стаття 30 Закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

Згідно з частиною 2 цієї статті, підприємства, установи та організації усіх форм власності, фізичні особи-підприємці та інші суб’єкти господарювання, що обслуговують споживачів, мають обслуговувати їх державною мовою.

Коледж є юридичною особою, що надає освітні послуги, визначені законодавством, освітньою програмою та спрямовані на те, щоб здобувач освіти досягнув очікуваних результатів навчання.

Згідно зі статтею 7 Закону України «Про освіту», мовою освітнього процесу в коледжі є державна. Держава гарантує кожному громадянинові України право на здобуття формальної освіти на всіх рівнях, в тому числі і фахової передвищої та вищої, державною мовою в державних і комунальних закладах освіти.

Посадові та службові особи Коледжу, тобто керівник закладу, педагогічні працівники, вільно володіють державною мовою та застосовують її під час виконання службових обов’язків (стаття 9 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної»).

Також у коледжі  відповідно до частини 1 статті 12 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», державна мова є робочою мовою спілкування, у тому числі мовою засідань, заходів, зустрічей.

  

Таким чином, у КЗОЗ «Красноградський медичний  фаховий коледж» Харківської обласної ради українська мова використовується:

  • у межах освітнього процесу, під час проведення навчальних занять (крім занять із навчальних предметів, які, згідно з освітньою програмою закладу освіти, викладаються іноземними мовами);

у спілкуванні педагогічних працівників, співробітників та здобувачів освіти:  листи МОН від 17.09.19 року №1/9-581 «Про застосування державної мови в освітньому процесі» та від 01.02.2018 року №1/9-74 «Лист щодо застосування української мови в освітній галузі».