Графіки заліків та екзаменів

Графік освітнього процесу

Графік проведення семестрового контролю

Графік дифзаліків

Графік семестрового контролю

Графік екзаменів