14.07.2020 о 8:00 відбудуться консультації з біології та української мови всім бажаючим.

Для вступників на основі базової загальної середньої освіти за денною формою здобуття освіти:

 

1) прийом заяв та документів, визначених розділом VII  Умов та Правил прийому, починається 30 червня та закінчується 13 липня о 18:00;

 

2) вступні іспити, творчі конкурси та співбесіди проводяться від 14 липня до 21 липня

 

 

Громадяни України мають право безоплатно здобувати фахову передвищу освіту в державних і комунальних закладах освіти на конкурсній основі відповідно до стандартів фахової передвищої освіти, якщо вони не здобули фахової передвищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста впродовж семи попередніх років за кошти державного або місцевого бюджету.

 

 

Конкурсний відбір на навчання до Комунального закладу охорони здоров’я «Красноградський медичний фаховий  коледж » Харківської обласної ради здійснюється за результатами вступних випробувань:

для вступу на основі базової загальної середньої освіти – у формі вступних іспитів, творчих конкурсів або співбесіди в передбачених Умовами та Правилами прийому випадках;

 

для вступу на основі повної загальної середньої освіти у формі зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів на власний розсуд у будь-яких комбінаціях,  співбесіди в передбачених Умовами та Правилами прийому випадках. У 2020 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2017, 2018, 2019 та 2020 років, крім оцінок з англійської, французької, німецької та іспанської мов;

для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника – у формі зовнішнього незалежного оцінювання або іспиту з української мови на власний розсуд та фахових вступних випробувань.

До відома абітурієнтів та їх батьків!

Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

Абітурієнти подають такі документи:

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:

  • документа, що посвідчує особу (свідоцтва про народження для осіб, яким виповнюється 14 років після 01 травня 2019 року);
  • військово-облікових документів;
  • документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
  • сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
  • документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1, квотою-2 на основі повної загальної середньої освіти (за наявності).

Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або переселилися з неї після 01 січня 2019 року, а також вступники, які проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, або переселилися з неї після 01 січня 2019 року, подають документи з урахуванням особливостей, передбачених  наказом № 560 та наказом № 697 відповідно.

У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень подається довідка державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання додатка документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

  • копію документа, що посвідчує особу;
  • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
  • копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
  • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см з куточком;
  • медична довідка (лікарський консультаційний висновок) № 086/о.

Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов для зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1, квотою-2 подаються вступником особисто при подачі документів у паперовій формі у визначені  УмовамитаПравилами прийомуабо відповідно до них терміни. Не подані своєчасно документи, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1, квотою-2, унеможливлюють їх реалізацію.

Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов особою, яка зарахована на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти, на переведення на вакантні місця державного замовлення та за рахунок цільових пільгових державних кредитів подаються вступником особисто одночасно з виконанням вимог для зарахування на місця державного замовлення, передбачених у пункті 1розділу ХІ  Умовта Правил прийому. Не подані своєчасно документи, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов на переведення на вакантні місця державного замовлення та за рахунок цільових пільгових державних кредитів, унеможливлюють їх реалізацію.

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною (відбірковою) комісією закладу освіти, до якого вони подаються. Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

Зміни до Правил прийому

GDE Ошибка: Запрашиваемая ссылка недействительна

Програми вступних випробувань

Програма співбесіди на основі повної загальної середньої освіти з української мови

Програма співбесіди на основі базової загальної середньої освіти з української мови

Про грама вступного випробування на основі базової загальної середньої освіти з української мови

Програма вступного випробування на основі повної загальної середньої освіти з української мови

Програма вступного випробування на основі базової загальної середньої освіти з біології

Програма вступного випробування на основі базової загальної середньої освіти з хімії

Програма співбесіди на основі базової загальної середньої освіти з біології

Програма співбесіди на основі базової загальної середньої освіти з хімії

Програма вступного випробування з біології на основі повної загальної середньої освіти

Програма вступного випробування з хімії на основі повної загальної середньої освіти

Програма співбесіди з біології на основі повної загальної середньої освіти

Програма співбесіди з хімії на основі повної загальної середньої освіти

ТЕЛЕФОНИ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ: (05744) 7-30-76, 7-26-47 

ЕЛЕКТРОННА ПОШТОВА СКРИНЬКА: medkol@ukr.net

За додатковою інформацією можна звертатися щоденно з 8.00 до 15.00, крім вихідних.