Співпраця зі стейкхолдерами

Бази проходження практик

Шляхи реалізації практичної підготовки

Співраця з закладами охорони здоров’я

Відгуки стейкхолдерів

Забезпечення програмами і базами практик ЛС

Забезпечення програмами і базами практик СС

Співпраця з лікувально-профілактичними закладами, залучення роботодавців до освітнього процесу

Збір та аналіз інформації щодо кар’єрного росту (2021 р.)

Співпраця з ЛПЗ – базами практик коледжу (2022-2023 н.р.)

Рецензія на ОПП Сестринська справа

Рецензія на ОПП Лікувальна справа

Договори на проведення практики студентів закладів фахової передвищої освіти ОПП Сестринська справа

Договори на проведення практики студентів закладів фахової передвищої освіти ОПП Лікувальна справа

Методичні вказівки та інструкції для проходження практики ОПП «Сестринська справа»

Методичні вказівки та інструкції для проходження практики ОПП «Лікувальна справа»

Методичні вказівки та інструкції для проходження переддипломної  практики за ОПП «Сестринська справа»

Методичні вказівки та інструкції для проходження переддипломної  практики за ОПП «Лікувальна справа»