Предметна циклова (методична) комісія гуманітарних та соціально-економічних дисциплін

Склад предметної ЦМК гуманітарних та соціально-економічних дисциплін:

 Пілюгіна Тетяна Володимирівна – голова ЦМК, викладач історії України, всесвітньої історії, громадянської освіти, історії та культури України, спеціаліст вищої категорії.

Косенко Вячеслав Михайлович – заступник директора з навчальної роботи, викладач предметів: основи права, соціологія та основи філософських знань, географія, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Уколова Лідія Миколаївна – заступник директора з виховної роботи, викладач англійської мови, англійської мови за професійним спрямуванням, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Гнатенко Валентина Анатоліївна – методист, викладач української мови, української мови за професійним спрямуванням, української літератури, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Новакова Вікторія Анатоліївна – викладач німецької мови, німецької мови за професійним спрямуванням, зарубіжної літератури, викладач вищої категорії.   

Циклова комісія гуманітарних та соціально-економічних дисциплін є важливою ланкою організаційної структури коледжу, що забезпечує навчально-виховний процес і разом з іншими цикловими комісіями сприяє формуванню внутрішнього світу студентів на засадах загальнолюдських цінностей. Циклова комісія забезпечує викладання загальноосвітніх навчальних дисциплін та навчальних дисциплін за професійним спрямуванням гуманітарного та соціально-економічного циклу, а саме: українська мова та література, українська мова     

(за професійним спрямуванням), зарубіжна література, англійська мова, англійська мова (за професійним спрямуванням), німецька мова, німецька мова

(за професійним спрямуванням), історія і культура України, історія України, всесвітня історія, основи медичного права, громадянська освіта, соціологія та основи філософських знань, географія і захист України.

         На засіданнях циклової комісії розглядаються питання інноваційних технологій освіти, програмного і навчально-методичного забезпечення викладання предметів, форми і методи організації самостійної роботи студентів, питання активізації розумової діяльності студентів під час вивчення предметів, тощо.

         Вивчення дисциплін гуманітарного та соціально-економічного циклу позитивно впливає на розвиток у студентів навичок логічного мислення, що є важливою складовою для розвитку клінічного мислення. Здобуті навички міжособового спілкування у майбутньому стають у нагоді під час спілкування із пацієнтами. Викладачі циклової комісії використовують різноманітні форми роботи – від лекційної до позааудиторної, включаючи підготовку студентів до конкурсів, олімпіад, регіональних конференцій, на яких вони неодноразово здобували високі нагороди.

         Робота циклової комісії багатогранна, але мета одна – забезпечити суспільство освіченими, висококваліфікованими фахівцями.