Предметна циклова (методична) комісія професійної та практичної підготовки  спеціальності 223 Медсестринство №2

Предметна циклова (методична) комісія професійної та практичної підготовки  спеціальності 223 Медсестринство № 2                                                          

Склад циклової комісії:

  1. Удовиченко В.Ф. – голова ПЦ(М)К, викладач педіатрії та невідкладних станів у педіатрії
  2. Вовк О.М. – викладач хірургії
  3. Позняк С.В. – викладач медсестринства в педіатрії
  4. Журков С.І. – викладач медсестринства в хірургії
  5. Трусова О.М. – викладач медсестринства в акушерстві та медсестринства в гінекології
  6. Гонтар І. А. – викладач анестезіології та реаніматології, онкології, медсестринства в онкології, хірургії.

Проблема над якою працює циклова комісія: «Формування конкурентноспроможності майбутнього фахівця за спеціальностями «Медсестринство» шляхом впровадження інноваційних технологій та підвищення професійної компетентності педагогічних працівників»

Викладачі циклової комісії здійснюють науково-методичне забезпечення освітнього процесу відповідно до вимог освітнього-професійних програм зі спеціальностей «Лікувальна справа» та «Сестринська справа»

Основні напрямки роботи циклової комісії обговорення, розгляд плануючої документації методкомісії , кабінетів, гуртків, індивідуальних планів викладачів, обмін досвідом, щодо методики викладання , вивчення, узагальнення та популяризації прогресивного педагогічного досвіду, аналіз поточної успішності студентів, питання впровадження нових освітніх технологій та інноваційних методів в освітній процес, організація науково-дослідницької роботи студентів, надання методичної допомоги викладачам-початківцям.

Матеріально-технічна база циклу складається з навчальних кабінетів педіатрії, медсестринства в педіатрії; хірургії та онкології; акушерства та гінекології, репродуктивного здоров’я та планування сім’ї; анестезіології та реаніматології. Усі навчальні кабінети оснащені необхідними інструментарієм, муляжами, фантомами, наочним матеріалом, зразками первинної медичної документації.