Предметна циклова ( методична)  комісія професійної та практичної підготовки спеціальності 223 Медсестринство №1

Предметна циклова ( методична)  комісія професійної та практичної підготовки спеціальності 223 Медсестринство №1( внутрішньої медицини, дисциплін терапевтичного профілю та загально-медичних дисциплін.

Склад комісії:

Жигилій Зінаїда Григорівна– голова ПЦ(М)К, викладач фізіології, внутрішньої медицини та невідкладних станів у внутрішній медицині, викладач вищої кваліфікаційної  категорії;

Руденко Олександр Олексійович– викладач медсестринства у внутрішній медицині та медсестринства в геронтології, викладач першої кваліфікаційної категорії;

Горбович Віра Миколаївна-викладач внутрішньої медицини та медсестринства у внутрішній медицині; викладач вищої кваліфікаційної категорії;

Удовиченко Григорій Федорович-викладач основ профілактичної медицини, сімейної медицини, дерматовенерології та венерології, викладач першої кваліфікаційної категорії;

Обухова Зоя Олександрівна– викладач мікробіології, анатомії людини та фізіології, викладач вищої кваліфікаційної категорії;

-Момит Вікторія Миколаївна- викладач фармакології з медичною рецептурою, викладач-спеціаліст.

    Викладачами розроблені робочі програми з навчальних дисциплін, тематичні плани, лекції, методичні вказівки для студентів та викладачів, тестові завдання, ситуаційні задачі, алгоритми виконання практичних навичок з дисциплін.

  Педагогічний склад циклової комісії розробляє та впроваджує новітні технології у навчальний процес, створює методичні комплекси практичних занять, розробляє нормативну документацію., що сприяє підвищенню якості знань здобувачів освіти. Удосконалює форми та методи поточного та підсумкового  контролю, бере участь у підготовці та проведенні науково-практичних конференцій, виготовляє навчальні таблиці та стенди.   Викладачами використовуються творчі конкурси, олімпіади, науково-практичні конференції та семінари, гурткова робота.

   Практичні заняття з дисциплін , що входять до складу циклової комісії , проводяться в кабінетах  « Внутрішньої медицини та невідкладних станів у внутрішній медицині», « Анатомії, фізіології з патоморфологією», « Медсестринства у внутрішній медицині», « Фармакології з медичною рецептурою».